Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Elektrociepłownia  Ciechanów Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z  Ustawą z dnia 23 maja 2024r (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) nowelizującą ustawę dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772, 1693 i 2760) opublikowana (nowelizacja obowiązująca od dn. 01 07 2024 r.) średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą jest wyższa od ceny  w Taryfie dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W związku z powyższym od dnia 1.07.2024 Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. stosuje stawki wynikające z taryfy na ciepło. Kalkulacja stawek obowiązujących w rozliczeniach za ciepła w 2024r. dla poszczególnych grup taryfowych zawierają poniższe tabele.

 

Aktualna Taryfa

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.12.2024.247.XVIIzm.ARy dnia 15 maja 2024r. zatwierdził zmianę taryfę dla ciepła dla Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o

Zmiana musiała być dokonana  przez Elektrociepłownię Ciechanów Sp. z o.o z przyczyn nie leżących po stronie Spółki, w zawiązku z ogłoszeniem w marcu 2024r. przez URE nowych wskaźników kalkulacji taryf uproszczonych dla źródeł kogeneracji i wynikającego z tego faktu obowiązku wytwórców ciepła w kogeneracji do aktualizacji posiadanej taryfy.

Poziom cen ciepła, przesyłu i dystrybucji dla obiorców  pozostaje praktycznie bez zmian (zmiana średniej całkowitej ceny dostawy ciepła w systemie ciepłowniczym na poziomie +0,67%).  

Taryfa obowiązuje od dnia 1 czerwca 2024 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

                Taryfy dla ciepła

 

Pełny tekst Decyzji jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki

Informacja o rekompensacie i efekcie wprowadzenia ceny maksymalnej

Informacja na podstawie art.14 ust. 1 Ustawy z dnia 8 lutego 2023r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. (Dz.U.2023, poz. 295).