Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

 

 1

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie jest spółką kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę Gmina miejska Ciechanów sporządziła 23 grudnia 1992r. i jest jej jednoosobowym właścicielem. Wpis do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym, Sądzie Gospodarczym, Wydział V Gospodarczy w Ciechanowie pod numerem RHB 439 Spółka uzyskała 29 stycznia 1993r. Aktualny wpis w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dokonano w Sądzie Rejonowym dla m st. Warszawy w Warszawie; XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Rejestru Przedsiębiorców; poz. rej. 0000134317.