Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. , mający siedzibę przy ul. Tysiąclecia 18 w Ciechanowie (06-400).

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

tel.: 661 469 302
tel.: 661 462 566
tel.: 572 338 064
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Inspektor Ochrony Danych, Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.. , mający siedzibę przy ul. Tysiąclecia 18 w Ciechanowie

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe w są przetwarzane w Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. celu realizacji zrealizowania sprawy, w której Pan/Pani kontaktuje się z nami w ramach wykonywania działalności gospodarczej i zadań realizowanych przez Spółkę,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji sprawy.

Okres przetwarzania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Pani/Pana sprawy. Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Pani/Pana sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania związanego z Pana/Pani sprawą oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji państwowej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Kategorie danych

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. spraw/zadań.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do  bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu, otrzymania ich kopii, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie,

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

______
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

 

Klauzula informacyjna - RODO - ELEKTROCIEPŁOWNIA