Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Projekt "Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o. polegająca na modernizacji kotła wodnego WR-25 Nr 3 na kocioł WR12-M wBez tytułu.png technologii ścian szczelnych wraz z instalacją odpylania spalin." – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji” w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie polegająca na budowie kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” w ramach programu priorytetowego nr 5.9 Ciepłownictwo Powiatowe.