Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Uprzejmie informujemy, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego za rok 2023 wynosi:

Wpc = 0,81

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii”

Jednocześnie informujemy  że:

  1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł tj. elektrociepłowni biomasowej na zrębkę drzewną dostarczoną do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku 2023 wynosi:

 17%

  1. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn.zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] w roku 2023 wynosi:

498699,55 GJ

 

Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego systemu ciepłowniczego są zawarte w sprawozdaniu.