Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

ELEKTROCIEPŁOWNIA CIECHANÓW Sp. z o. o spełnia wymagania efektywnego systemu ciepłowniczego  tj. ponad połowa energii wyprodukowanej i  wprowadzonej do systemu ciepłowniczego pochodzi z kogeneracji gazowych i biomasowej oraz zakupu ciepła odpadowego.

 

EC1.jpg

EC2.jpg

 

Jednoczenie informujemy że od maja całość energii cieplnej wyprodukowanej i wprowadzonej do miejskiej sieci ciepłowniczej pochodzi z kogeneracji gazowych i kogeneracji biomasowej bez udziału węgla.

Kogeneracje w okresie od stycznia do kwietnia  2024r. wyprodukowały 9641,34 MWh energii elektrycznej.