Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Skuteczność konsekwentnie prowadzonej przez Elektrociepłownię Ciechanów Sp. z o.o. Polityki Odpowiedzialności Zakupowej KZR w celu promowania, wykorzystania i wprowadzania do obrotu w naszej Spółce legalnej i zrównoważonej biomasy potwierdzana została po raz kolejny corocznie aktualizowanym certyfikatem Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju wydanym przez SGS, zwanego „Systemem KZR”. Certyfikat wymaga pozytywnego przejścia audytu wykonanego przez Instytut Nafty i Gazu–Państwowy Instytut Badawczy.
Certyfikacja ma na celu potwierdzanie, że pozyskiwana biomasa na cele energetyczne spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 29 ust. 3÷5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dn. 11.12.2018 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II).
Certyfikacja stanowi potwierdzenie, ze biomasa wykorzystywana w Ciechanowie do produkcji ciepła i energii elektrycznej ”na mocy przepisów prawa krajowego, przepisów lokalnych i/lub systemów zarządzania wdrożonych na obszarze pozyskania, pozyskiwana jest legalnie, przy zapewnieniu regeneracji i zachowania zdolności produkcyjnej lasu oraz ochrony wartości przyrodniczych i gleb”.
Co to oznacza ?
Certyfikacja potwierdza , że w procesie wytwarzania energii Ciechanowie wykorzystywane są jako paliwo odpady zrębki zgodnie z definicją biomasy.
Ponieważ bilansowo emisja dwutlenku węgla z procesu spalania biomasy do atmosfery wynosi tyle , ile rośliny pobierają w procesie fotosyntezy, biomasa zaliczona jest do źródeł OZE.
Przedmiotem certyfikacji jest cały łańcuch produkcji paliw z biomasy od etapu pozyskania surowca do etapu ostatecznego wykorzystania z uwzględnieniem wszystkich powiązań w łańcuchu dostaw.
System KZR INiG daje podmiotom gospodarczym działającym w łańcuchu dostaw certyfikowanych paliw możliwość wykazania, że spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR), zgodnie z wymaganiami RED II.
Każda partia dostarczanego nam paliwa w postaci biomasy musi posiadać POS (poświadczenie o równoważności patrz dokument system KZR INiG/7), aby można było uznać ją jako spełniającą kryteria zrównoważonego rozwoju i zeroemisyjną.

 

PQPC-23-15-KZR_Certyfikat_KZR_INIG_wersja_elektroniczna_wyd.4_29.01.2024-1.jpg