Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Alarmowy numer telefonu

23 672 27 32, 601 477 790   24h

23 672 38 5122:00-7:00

 

Numer alarmowy służy przede wszystkim do zgłaszania spostrzeżeń odnoszących się do przypadków:

  • przerwy bądź zakłócenia w ciągłym dostarczaniu ciepła lub ciepłej wody użytkowej do obiektów/budynków mieszkalnych;
  • pogorszenia parametrów czynnika grzewczego;
  • zaobserwowanej awarii sieci ciepłowniczej;
  • przerwy w dostarczaniu ciepła z lokalnej kotłowni gazowej.

 

Obsługa Klienta

Każde zgłoszenie od Klienta rejestrowane jest przez pracownika Działu Dystrybucji Ciepła.

 

Nie przyjmujemy telefonów anonimowych. Każde zgłoszenie pod numer alarmowy jest weryfikowane. Dlatego zawsze prosimy o podanie adresu, nazwiska Klienta dzwoniącego, numeru telefonu oraz przedmiotu zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przez osoby fizyczne lub prawne związane umową sprzedaży ciepła – Osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę sprzedaży ciepła ma prawo zgłosić swoje spostrzeżenia w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.

Zgłoszenia przez osoby fizyczne lub prawne niezwiązane umową sprzedaży ciepła – Osoba fizyczna lub prawna, która nie jest Klientem (niezwiązana umową sprzedaży ciepła np. właściciel lub najemca lokalu mieszkalnego) zakłócenia w dostawie ciepła do ogrzewania lub dostawy ciepłej wody zgłasza do swojego administratora lub zarządcy budynku. Za zakłócenia powstałe w następstwie wadliwie działającej instalacji wewnętrznej budynku, odpowiedzialny jest administrator lub zarządcy budynku i to on powinien zająć się ich usunięciem.