Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Skuteczność konsekwentnie prowadzonej przez Elektrociepłownię Ciechanów Sp. z o.o. Polityki Odpowiedzialności Zakupowej KZR w celu promowania, wykorzystania i wprowadzania do obrotu w naszej Spółce legalnej i zrównoważonej biomasy potwierdzana została po raz kolejny corocznie aktualizowanym certyfikatem Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju wydanym przez SGS, zwanego „Systemem KZR”. Certyfikat wymaga pozytywnego przejścia audytu wykonanego przez Instytut Nafty i Gazu–Państwowy Instytut Badawczy.
Certyfikacja ma na celu potwierdzanie, że pozyskiwana biomasa na cele energetyczne spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 29 ust. 3÷5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dn. 11.12.2018 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II).
Certyfikacja stanowi potwierdzenie, ze biomasa wykorzystywana w Ciechanowie do produkcji ciepła i energii elektrycznej ”na mocy przepisów prawa krajowego, przepisów lokalnych i/lub systemów zarządzania wdrożonych na obszarze pozyskania, pozyskiwana jest legalnie, przy zapewnieniu regeneracji i zachowania zdolności produkcyjnej lasu oraz ochrony wartości przyrodniczych i gleb”.
Co to oznacza ?
Certyfikacja potwierdza , że w procesie wytwarzania energii Ciechanowie wykorzystywane są jako paliwo odpady zrębki zgodnie z definicją biomasy.
Ponieważ bilansowo emisja dwutlenku węgla z procesu spalania biomasy do atmosfery wynosi tyle , ile rośliny pobierają w procesie fotosyntezy, biomasa zaliczona jest do źródeł OZE.
Przedmiotem certyfikacji jest cały łańcuch produkcji paliw z biomasy od etapu pozyskania surowca do etapu ostatecznego wykorzystania z uwzględnieniem wszystkich powiązań w łańcuchu dostaw.
System KZR INiG daje podmiotom gospodarczym działającym w łańcuchu dostaw certyfikowanych paliw możliwość wykazania, że spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR), zgodnie z wymaganiami RED II.
Każda partia dostarczanego nam paliwa w postaci biomasy musi posiadać POS (poświadczenie o równoważności patrz dokument system KZR INiG/7), aby można było uznać ją jako spełniającą kryteria zrównoważonego rozwoju i zeroemisyjną.

 

PQPC-23-15-KZR_Certyfikat_KZR_INIG_wersja_elektroniczna_wyd.4_29.01.2024-1.jpg

 

 

 

 

 

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o., informuje, że rozpoczęły się planowane prace demontażowe nieczynnej, napowietrznej sieci ciepłowniczej, prowadzone przez specjalistyczną firmę na odcinku sieciowym wzdłuż ul. Niechodzkiej oraz Alei Niepodległości.

sieć.jpg

W dniach 6-7 czerwca w Ciechanowie odbyła się Konferencja Regionalna OR Północno-Wschodniego organizowana przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.
Elektrociepłownia Ciechanów w roli gospodarza miała zaszczyt gościć kolegów i koleżanki z branży ciepłowniczej.
Tematem Konferencji przewodnim była dekarbonizacja ciepłownictwa poprzez realizację projektów na paliwo w postaci biomasy.
Spotkanie i wizyta w Elektrociepłowni Ciechanów była okazją do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń jak skutecznie realizować zieloną transformację.
 

ELEKTROCIEPŁOWNIA CIECHANÓW Sp. z o. o spełnia wymagania efektywnego systemu ciepłowniczego  tj. ponad połowa energii wyprodukowanej i  wprowadzonej do systemu ciepłowniczego pochodzi z kogeneracji gazowych i biomasowej oraz zakupu ciepła odpadowego.

 

EC1.jpg

EC2.jpg

 

Jednoczenie informujemy że od maja całość energii cieplnej wyprodukowanej i wprowadzonej do miejskiej sieci ciepłowniczej pochodzi z kogeneracji gazowych i kogeneracji biomasowej bez udziału węgla.

Kogeneracje w okresie od stycznia do kwietnia  2024r. wyprodukowały 9641,34 MWh energii elektrycznej.

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 maja 2024r. Nr DRE.WRC.4210.12.2024.247.XVIIzm.ARy zatwierdził zmianę obowiązującej taryfy na ciepło.  

Zmiana musiała być dokonana  przez Elektrociepłownię Ciechanów Sp. z o.o z przyczyn nie leżących po stronie Spółki, w zawiązku z ogłoszeniem w marcu 2024r. przez URE nowych wskaźników kalkulacji taryf uproszczonych dla źródeł kogeneracji i wynikającego z tego faktu obowiązku wytwórców ciepła w kogeneracji do aktualizacji posiadanej taryfy.

Poziom cen ciepła, przesyłu i dystrybucji dla obiorców  pozostaje praktycznie bez zmian (zmiana średniej całkowitej ceny dostawy ciepła w systemie ciepłowniczym na poziomie +0,67%).  

Zawiadamiamy, że nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od dnia 1 czerwca 2024 r.  Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

Pełny tekst Decyzji jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło z dnia 15 maja 2024 r. Nr 183/2024 na https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4572,Taryfy-opublikowane-w-2024-r.html

Dnia 16-17.05.2024 będą prowadzone prace techniczne na platformie eBOK.

System będzie niedostępny.

Za utrudnienia Przepraszamy.

Zrzut ekranu 2024-05-14 142927.jpg

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które wzięły udział w tegorocznej edycji konkursu plastycznego „Ciepło systemowe kontra niska emisja” na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się w 21 maja w siedzibie Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o. przy ul. Tysiąclecia 18.

Harmonogram wydarzenia:

Godzina 12:00- rozpoczęcie wydarzenia, rozdanie nagród uczestnikom.

Godzina 13:00- pokaz doświadczeń chemicznych związanych z ciepłem przygotowany przez Park Nauki TORUS w Ciechanowie.

Godz. 13:30- 15:00- animacje dla dzieci.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z p. Kają Kamińską- telefon 572-338-064.

 

Celem projektu modernizacji źródła jest sukcesywne ograniczanie emisji, zwiększenie udział OZE w wytwarzanej energii i cieple oraz wdrażanie najnowocześniejszych technologii. W ramach inwestycji powstanie nowe źródło ciepła o mocy  8.00 MWt na paliwo biomasowe (odpady zrębki), które zastąpi kocioł parowy OR 10 opalany węglem i zapewni status efektywnego systemu ciepłowniczego w Ciechanowie według nowych definicji, wprowadzonych dyrektywą o efektywności energetycznej (EED) w 2023r., co najmniej do 2035r. Spółka z końcem kwietnia podpisała umowę z NFOŚiGW na finansowanie projektu z programu Ciepłownictwo Powiatowe. Całkowity koszt realizacji projektu brutto wynosi 44 109 030,00 zł , nakłady netto to 35 859 000,00 zł, w tym kwota dotacji wynosi 16,14 mln zł, natomiast pożyczka wynosi 19,7 mln zł.

W dniu 6 maja podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu firmą Energika  Zbigniew Szamałek Spółka Komandytowa i przekazano plac budowy.

Co nowa inwestycja realizowana w Elektrociepłowni  Ciechanów oznacza dla odbiorcy ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej?

Po pierwsze: więcej zielonej energii z odnawialnych źródeł w naszym mieście bez obciążeń podatkiem od emisji CO2;

Po drugie: stabilne ceny ciepła w długiej perspektywie z uwagi na ograniczenie ekspozycji na wzrost cen uprawnień do emisji; 

Po trzecie: zapewnienie budynkom statusu „zeroemisyjnych”,;

Po czwarte: ograniczenie emisji pyłów a więc lepszą jakość powietrza i tym samym możliwość oddychania czystym powietrzem co wydłuża lata życia w zdrowiu mieszkańcom Ciechanowa.

Ilość  energii cieplnej planowanej do wytworzenia z nowego źródła odnawialnych OZE  to 104 371,00 GJ/rok (w 2023 roku dostarczyliśmy 422 583 GJ). W sumie z nowymi źródłami kogeneracyjnymi oddanymi do eksploatacji w 2023 roku nowa inwestycja pozwoli na wywarzanie 80 % ciepła z OZE i kogeneracji gazowej zamiast z węgla.

Efektem inwestycji jest  zmniejszenie emisji CO2 o 12 900 ton/rok oraz ograniczenie emisji pyłu o średnicy w przedziale 2,5-10 mikrometrów o 4,7 ton/rok

Ruszamy od 6 maja 2024 , a termin zakończenia inwestycji planujemy na  listopad 2025r.

 

IMG 7058

 

IMG 7088

Znamy już wyniki konkursu plastycznego "Ciepło systemowe kontra niska emisja".
W dniu dzisiejszym komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący- Pan Marek Zalewski- artysta, plastyk oraz
członkowie: Pani Ewa Pozaroszczyk, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, Pani Justyna Domańska- Urząd Miasta Ciechanów, Pani Małgorzata Niestępska- Prezes Elektrociepłownia Ciechanów i Pani Kaja Kamińska- koordynator projektu Lekcje ciepła, przyznała w sumie 14 nagród- I, II i III miejsce oraz 11 wyróżnień.
Nagrody główne zdobyli:
I miejsce- Katarzyna Gogolewska SP 6
II miejsce- Marcel Majewski SP 1
III miejsce- Wojciech Krawczyk- SP 6
Wyróżnienia:
Jan Urbanowski SP 6, Marcelina Wyrzykowska MP nr 2, Zofia Kiempczyńska SP 3, Olaf Goździewski SP 3, Wiktoria Simińska SP 3, Alan Pawlak SP 6, Nikola Siemianowska SP 1, Szymon Rykowski SP 6, Alicja Ryglewicz SP 3, Antonina Pogorzelska SP 4, Franciszek Zaborowski SP 7.
Przypomnijmy, że prace laureatów nagród głównych oraz wyróżnień znajdą się w naszym kalendarzu firmowym na rok 2025 🙂
Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody specjalne za udział w konkursie od Elektrociepłownia Ciechanów.
Serdecznie gratulujemy!
Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom za przygotowanie pięknych i niezwykle kreatywnych prac 😀👍 a Jury za dzisiejsze owocne spotkanie i poświęcony czas.
Wręczenie nagród zaplanowane jest na dzień 03 czerwca 2024. Szczegóły na temat wydarzenia opublikujemy maksymalnie do 15 maja.
 

Aktualnie jesteśmy w okresie przejściowym sezonu grzewczego, to znaczy obserwujemy znaczne wahania temperatury zewnętrznej skutkujące zmianą parametrów sieciowych zgodnie z tabelą regulacyjną. Na taką sytuację nasze węzły są wyposażone w urządzenia zwane automatyką pogodową, która odpowiada za dostawę ciepła do instalacji wewnętrznej budynku w ilości odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu .

Co to jest automatyka pogodowa?

Automatyka pogodowa – czyli zespół urządzeń, których zadaniem jest monitorowanie warunków pogodowych i regulowanie dostawy ciepła. Zatrzymanie dostawy ciepła następuje w momencie, gdy średniodobowa temperatura zewnętrzna przekroczy 16°C, a uruchomienie dostawy ciepła wówczas, gdy temperatura jest niższa od średniodobowej temperatury wynoszącej 16°C. 

Z czego składa się automatyka pogodowa?

  • Czujnik temperatury zewnętrznej umieszczony na zewnątrz budynku, tzw. pogodówka;
  • Sterownik – regulator, który dostosowuje wartość temperatury  wody w grzejnikach do konkretnej temperatury zewnętrznej w oparciu o krzywą grzewczą;
  • Zawór regulacyjny wraz z siłownikiem odpowiadający za realizacje zmian parametrów sieciowych ustalonych przez sterownik.

Jak działa automatyka pogodowa?

  • Sterownik automatyki pogodowej, na podstawie informacji z „pogodówki” sprawdza jaka temperatura jest aktualnie na zewnątrz budynku i w zależności od jej wartości, oraz temperatury włączenia/wyłączenia uruchamia lub wstrzymuje pracę węzła;
  • Gdy temperatura zewnętrzna rośnie, automatyka pogodowa ogranicza przepływ ciepła do instalacji wewnętrznej - grzejników, a gdy temperatura na zewnątrz spada – odpowiednio go zwiększa.

Automatyka pogodowa reguluje dostawę ciepła do całego budynku, regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach budynku odbywa się przy pomocy termostatycznych zaworów na każdym z grzejników.

Dzięki zainstalowanej automatyce pogodowej w węźle cieplnym, oszczędzasz ciepło!