Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: Dostawa oleju napędowego i tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej E95 w 2017r.
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego "Budowa instalacji odsiarczania,odazotowania i odpylania spalin na kotle wodnym WR25"
Dostawa paliw do PEC 2016
Dostawa wyrobów preizolowanych
Ogłoszenie -Dostawa przepływomierzy ultradźwiękowych na komory ciepłownicze
Ogłoszenie o wynikach przetargu na ochronę PEC w Ciechanowie
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego "Remont komina PEC Ciechanów"
Ogłoszenie o zamówieniu - Poprawa efektywności- dostawa urządzeń do regulacji węzłów cieplnych
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją -2szt."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "III Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją w 2022r"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "IV Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją w 2022r"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Mazowieckiej 6, 42/2017""
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Mazowieckiej 6"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Budowa sieci ciepłowniczej ul Mleczarska I"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie”.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku ul. Armii Krajowej 20 w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Docielpenie dachu sali konferencyjnej"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa 2 szt. węzłów ul. Opinogórska bud. Nr 9 i 10 (ISBUD)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa 8 kompletów elementów automatycznego układu stabilizująco-uzupełniającego węzła cieplnego."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa armatury odcinającej w komorach sieci ciepłowniczej zgodnie ze specyfikacją i zestawieniem materiałów."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego" -Armii Krajowej
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego" -Harcerska
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego" -Powstańców Wielkopolskich
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa i legalizacja ciepłomierzy w 2024 - 2 zadania"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa i uruchomienie przepływomierza ultradźwiękowego dla komory magistralnej K14/3"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego ul. Harcerska"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego z załączoną dokumentacją-Kruk"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją ul. 3 Maja 7 (stadion MOSIR)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją ul. Szwanke bud. nr 1 (Grupa Scotia)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją ul.Powstańców Wielkopolskich WolBor 2"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją-17 Stycznia 49 w 2020r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego- Rewitalizacja budynku wieży ciśnień- ul. Płocka"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją 2020r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją w 2021r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją"-4szt.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompletnych węzłów ciepłowniczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kondensacyjnego kotła gazowego 70 kW w 2018r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizilowanych wg. załączonych schematów montażowych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych 5 zadań w 2023r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych na budowę przyłącza ciepłowniczego BAUER PRINT., wg. załączonego schematu montażowego i specyfikacji materiałowych."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych na budowę przyłącza ciepłowniczego BAUER PRINT., wg. załączonego schematu montażowego i specyfikacji materiałowych." -
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych na budowę przyłączy ciepłowniczych (5 zadań), wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych""
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych w 2022r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych- IV zadania w 2021r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych-VI zadań"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych"-II Zadania
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa pomp obiegowych co. i c.w.u."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa przenośnika skośnego dla transportu miału węglowego"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa przestrzeni dyskowej, systemu operacyjnego oraz zasilania awaryjnego na potrzeby modernizacji serwera plików"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa serwera baz danych wraz z oprogramowaniem, instalacją i konfiguracją + instalacja systemu operacyjnego"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa w 2021r. oleju napędowego do magazynu paliw w siedzibie Spółki"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa węzłów 2017r. V Etap"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawy miału węglowego w sezonie grzewczym 2017/2018r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawy miału węglowego w sezonie grzewczym 2020/2021 w ilości 20.400 Mg."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni biurowych i przemysłowych w PEC Ciechanów w 2022 roku, zgodnie z załączonym wykazem.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Kredyt inwestycyjny długoterminowy - 2018r"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Centralnej Ciepłowni w PEC Ciechanów"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp.zo.o. poprzez budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Obsługa bankowa"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych realizowanych przez PEC Ciechanów w latach 2021-2022"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Obsługa geodezyjna zadań inwestycyjnych realizowanych przez PEC Ciechanów w latach 2019 i 2020"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Obsługa oraz konserwacja bocznicy kolejowej Pec Ciechanów w 2021r"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Ochrona PEC w 2023r"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 Zadań"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Opracowanie kompletnej koncepcji technicznej wraz z jej wyceną, kosztami eksploatacji i na tej podstawie wykonanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pt.: „ Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery na zespol
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi i usługami w ramach inwestycji"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Przebudowa zewn. inst. odb.-5 zadań"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych: za rok obrotowy 2017 i za rok obrotowy 2018"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Przewóz miału węglowego do PEC w Ciechanowie w 2019 r. "
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Remont bocznicy kolejowej Pec Ciechanów"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Remont sklepienia kotła parowego OR 10 nr 2 w 2018r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Remont wykładziny bazaltowej w odpylaczach cyklonowych kotłów parowych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Remont wykładziny bazaltowej w odpylaczach cyklonowych kotłów wodnych i parowych
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Roboty dekarskie na budynkach PEC oraz prace remontowe w budynku portierni"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Sukcesywna obsługa sprzętowa realizowanych w roku 2019 przez Dział Inwestycji zadań związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Ciechanowa oraz dostawa piasku przesianego 0-2mm"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Sukcesywne odtworzenie nawierzchni bitumicznych po robotach sieciowych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Ciechanów."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Sukcesywne wykonanie przecisków rurami stalowymi lub rurami PE dla potrzeb wykonania sieci i przyłączy ciepłowniczych w PEC Ciechanów w roku 2019"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Sukcesywne wykonanie remontowych robót budowlanych w PEC Ciechanów w roku 2019"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Transport miału węglowego do PEC Ciechanów Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2022r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Transport miału węglowego do Pec Ciechanów w 2024 roku"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Ubezpieczenie majątku PEC Ciechanów Sp. zo.o. obejmujące okres od 27 marca 2018r. do 29 marca 2019r. Zakres prowadzonej działalnośći zgodny z KRS"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Ubezpieczenie OC,AC i NNW pojazdów i sprzętu w okresie 01.01.2019r.-31.12.2019r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Usługa ochrony mienia i konwojowania przewozu wartości pieniężnych dla PEC w Ciechanowie "
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wg. załączone dokumentacji oraz specyfikacji technicznej"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie opracowań i analiz dla 3 zadań inwestycyjnych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie remontu komina żelbetowego H = 120m"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i Zbuduj”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie usług brukarskich po robotach sieciowych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Ciechanowa"