Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Inspektor Nadzoru KB2

SWZ-Inspektor Nadzoru KB2

Załączniki-Inspektor Nadzoru KB2

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 27.03.2024r. godz. 09:00

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podpisaną podpisem kwalifikowanym

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 762 600,00  zł brutto.

Informacja z sesji otwarcia ofert, nr sprawy 03-2024

Ogłoszenie o wynikach postępowania nr sprawy 03-2024

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -Remont kanałów spalin

SWZ-Remont kanałów spalin za kotłami wodnymi

Załączniki-Remont kanałów spalin

Szczegółowych informacji udzieli Koordynator projektu- tel. 517 020 078

 Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20.03.2024r. godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podpisaną podpisem kwalifikowanym

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 799 500,00  zł brutto.

Informacja z sesji otwarcia ofert_ nr sprawy 01-2024 REMONT KANAŁÓW SPALIN

Ogłoszenie o wynikach postępowania nr sprawy 01-2024

Ogłoszenie na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED)

SWZ KB2 

Załączniki SWZ KB 2

Informacja z otwarcia ofert KB2

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-zamówienia do dnia 30.11.2023 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2023 r. o godzinie 12:00 bez udziału Wykonawców.

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 28.02.2024 r.

W nawiązaniu do punktu 2.2.8. SWZ Zamawiający informuje, iż Wykonawcy dla właściwego określenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny, zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji robót pod rygorem odrzucenia oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 31.878.434,09 brutto.

Unieważnienie postępowania KB2 nr sprawy 17-2023